مدیرعامل شرکت گاز گیلان: شرایط عادی در شرق گیلان برقرار شده است

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان از برقراری وضعیت پایدار جریان گاز در شهرستان های شرقی استان خبر داد