مدیریت شهری رشت زمینه را برای ورزشهای آبی در تالاب عینک فراهم می آورد

ریاست کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت به همراه شماری از مدیران شهرداری رشت از وضعیت و تجهیزات هیئت قایقرانی رشت در تالاب عینک بازدید کردند.