طرح شهردار مدرسه در مدارس شهر رشت اجرایی می شود

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از اجرای طرح شهردار مدرسه در مدارس شهر رشت با حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت و شهردار محترم رشت خبر داد.