رضا محمدی به عنوان شهردار جدید فومن معرفی شد

در جلسه شورای اداری فومن با حضور سرپرست فرمانداری و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان ، رضا محمدی به عنوان شهردار جدید فومن معرفی شد.