سیاست شهرداری و شورای رشت پیرامون پسماند شهری مشخص شود

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در یکصد و دومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت با اشاره به اینکه سیاست شهرداری و شورای رشت پیرامون پسماند شهری باید مشخص شود، بیان داشت: شرکت‌هایی به سازمان پسماند مراجعه و اعلام کرده‌اند که توانایی جمع‌آوری زباله‌های خشک و پرداخت هزینه از این بابت را نیز دارند.