ایجاد فرصت مطلوب جهت سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز منطقه ۲ رشت

علیرضا کامران راد مدیر منطقه دو شهرداری رشت از ایجاد فرصت مطلوب جهت سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز با ابلاغ اصلاحیه طرح تفصیلی منطقه دو خبر داد.