ادامه عملیات محلول پاشی مواد ضدعفونی توسط شهرداری رشت

عملیات محلول پاشی مواد ضدعفونی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا همچنان به طور مداوم به وسیله شهرداری رشت در حال انجام است.

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا؛ روستای سراوان ضدعفونی شد

به همت سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت کار ضدعفونی و گندزدایی روستای سراوان از توابع کلانشهر رشت به طور کامل انجام شده است.

برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت اعلام شد

در نشست شورای معاونین و مدیران شهرداری رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی ۳۰ برنامه عملیاتی این شهرداری در سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت اعلام کرد : برگزاری رویداد ساعت زمین در شهرداری رشت

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت اعلام کرد : چراغ های ساختمان شهرداری و پیاده راه فرهنگی رشت به عنوان نماد اصلی شهر ،همچون سایر نقاط جهان ، یک ساعت خاموش شد.