مدیران واحدهای تولیدی و شهرداری ها پرداخت حقوق معوق کارگران را در اولویت قرار دهند

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان بر لزوم اولویت دادن به پرداخت حقوق معوق پرسنل واحدهای تولیدی و شهرداری ها در آستانه سال نو تاکید کرد.