پوستر چهارمین جشنواره کدو با حضور شهردار رشت رونمایی شد

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و با حضور حضور شهردار رشت ، مدیر شبکه شهرهای یونسکو، و مدیر روابط عمومی و امور بین المل شهرداری رشت چهارمین جشنواره کدو توسط شهردار رشت رونمایی شد. […]