فاطمه شیرزاد:با انتصاب شهردار غیر بومی برای رشت مخالفم

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت گفت: با حضور و فعالیت شهردار غیر بومی برای شهرداری رشت مخالف بوده و این موضوع از مطالبات و خواسته های مردم شهر رشت نیز می باشد. فاطمه […]