با حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی رشت صورت گرفت؛ انعقاد تفاهم نامه احداث شهربازی پارک قدس رشت

قرارداد طراحی، ساخت، تجهیز و بهره برداری شهربازی پارک قدس رشت با حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی رشت منعقد شد به گزارش خط قرمز – مراسم انعقاد قرارداد […]

انعقاد تفاهم نامه احداث شهربازی پارک قدس رشت

مراسم انعقاد تفاهم نامه احداث شهربازی پارک قدس رشت با حضور سرپرست شهرداری رشت، رئیس شورای اسلامی رشت، جمعی از اعضای شورای اسلامی رشت، سرمایه گذار پروژه و جمعی از مدیران شهرداری رشت در سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت برگزار شد.