مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید: با کمک شهدا ظرفیت های بالقوه فرهنگی گیلان را به بالفعل تبدیل کنیم

رحیم نریمانی،مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه شورای مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،با اشاره به پیشتازی این استان در فعالیت های شاخص فرهنگی،اظهار کرد:باید با کمک شهدا ظرفیت های بالقوه فرهنگی گیلان را به بالفعل تبدیل کنیم