پیام تبریک سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت : به مناسبت سالروز شهادت معلم بزرگ استاد شهید مطهری و روز معلم

پیام تبریک سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت :به مناسبت دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت معلم بزرگ استاد شهید مطهری و روز معلم