شهر رشت سیاهپوش شد

س از انتشار خبر شهادت سردار رشید اسلام سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی مدیریت شهری رشت اقدام به سیاهپوش نمودن شهر نمود.