واکنش رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت :لزوم تغییر نگاه رییس جمهور به مسائل کلان شمال کشور

واکنش رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت به موضوع انتقال آب دریای کاسپین به سمنان
بخش اعظم فلات ایران در منطقه خشک کره زمین واقع شده و به درازای تاریخ ایران زمین این مرز و بوم با مشکل بی آبی و خشکسالی رو به رو بوده است.