اتصال شرق شهر رشت به شمال و غرب شهر با احداث پروژه ژ۵

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در شورای شهر با رییس و اعضای شورا دیدار کرد.