|آرشیو خبرها

سرپرست شهرداری رشت: حل مشکلات و ساماندهی رودخانه های رشت تنها وظیفه شهرداری نیست

سرپرست شهرداری رشت: حل مشکلات و ساماندهی رودخانه های رشت تنها وظیفه شهرداری نیست

12/مهر/1399

سرپرست شهرداری رشت در جلسه ساماندهی رودخانه های رشت گفت: حل مشکلات و ساماندهی رودخانه های رشت تنها وظیفه شهرداری نیست و باید برای نجات این رودخانه ها یک همگرایی بین دستگاهی را به نمایش بگذاریم.