عنوان شایسته‌تقدیر مهرواره «ستاره‌های بی‌نشان» به نوجوان گیلانی رسید

فاطمه خلیلی، عضو نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان عنوان شایسته‌تقدیر بخش ادبی مهرواره «ستاره‌های بی‌نشان» را به خود اختصاص‌داد.