دیدار رییس سازمان ملی استاندارد کشور با استاندار گیلان

استاندار گیلان در دیدار رییس سازمان ملی استاندارد کشور، به اهمیت جایگاه و نقش این سازمان در سلامت مردم اشاره و اظهار کرد: طی سال های اخیر آگاهی بخشی های خوبی به عموم مردم برای تبیین رسالت های این سازمان شده است.