جلسه ویدئو کنفرانس روز ملی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

در راستای بزرگداشت روز ملی جمعیت ، ویدئو کنفرانس با حضور سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیران و کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان برگزار شد.