|آرشیو خبرها

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران : رشت در بسیاری از زمینه ها ابتکاراتی ویژه دارد

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران : رشت در بسیاری از زمینه ها ابتکاراتی ویژه دارد

12/دی/1398

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در آیین ویژه “روز رشت”در تالار مرکزی شهر واقع در “بوستان ملت” با متمدن، فرهنگی و میهمان نواز خواندن مردم شهر رشت، گفت: من به هر شهری رفتم پشت تریبون تنها از من تشکر کردند اما در این برنامه سه بار از قول سه نفر به حضور همسرم در کنار من تاکید شد که برای من جای خوشحالی بسیاری است و نشان از فرهنگ والای رشتی ها و شخصیت آنها دارد.