|آرشیو خبرها

رئیس شورای اسلامی شهر رشت : وعده های تحقق نیافته در حوزه محیط زیست در رشت

رئیس شورای اسلامی شهر رشت : وعده های تحقق نیافته در حوزه محیط زیست در رشت

18/خرداد/1401

رئیس شورای اسلامي شهر رشت با انتقاد از وعده های تحقق نیافته در حوزه محیط زیست رشت گفت : شهر رشت به لحاظ محیط زیست در شرایط مناسبی قرار ندارد و زباله های سراوان و رودخانه های رشت در سایه سوء مدیریت ها به معضلی برای این شهر تبدیل شده اند.