|آرشیو خبرها

درخواست صدور ، تجدید و تمدید دفترچه های درمانی تامین اجتماعی بصورت غیر حضوری انجام می پذیرد

درخواست صدور ، تجدید و تمدید دفترچه های درمانی تامین اجتماعی بصورت غیر حضوری انجام می پذیرد

5/خرداد/1398

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، با هدف تحقق اشاعه خدمات الکترونیک بمنظور افزایش رضایتمندی ، تسریع در پاسخگوئی و کاهش هزینه های مراجعین ، درگاه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانیeservices.tamin.ir عملیاتی و فاز اول آن به بهره برداری رسیده است .