|آرشیو خبرها

تجهیز مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی گیلان به مدرن ترین تجهیزات پزشکی

تجهیز مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی گیلان به مدرن ترین تجهیزات پزشکی

28/خرداد/1401

دکتر حسین ابراهیمی خطاب به روسای کانون های بازنشستگی شهرستانهای استان گفت : کانون بازنشستگان به عنوان بازوان اصلی سازمان نقش مهمی در ارتقای عملکرد مدیریت درمان برای رسیدن به هدف مطلوب که ارائه خدمات درمانی با کیفیت است دارد. به همین منظور انتظار داریم تا با پشتیبانی و همراهی اعضای کانون ها بهترین خدمات را به بیمه شدگان ارائه دهیم .