|آرشیو خبرها

در سازمان بیمه سلامت گامهای موثری برای بیمه شدگان برداشته شده است

در سازمان بیمه سلامت گامهای موثری برای بیمه شدگان برداشته شده است

19/آبان/1400

دکتر مشایخی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت در بازدید از اداره کل بیمه سلامت گیلان گفت : در سازمان بیمه سلامت گامهای موثری از گذشته تا حال در جهت خدمت مطلوب به بیمه شدگان برداشته شده است و این سازمان با تحت پوشش قرار دادن 42 میلیون بیمه شده سهم بسزائی در حوزه سلامت ایفا می کند.