|آرشیو خبرها

بازدید و بررسی وضعیت مددجویان درگیر برف با حضور رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران بهزیستی کشور و مدیرکل بهزیستی گیلان از روستای صیقلان تولم / صومعه سرا+تصاویر

بازدید و بررسی وضعیت مددجویان درگیر برف با حضور رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران بهزیستی کشور و مدیرکل بهزیستی گیلان از روستای صیقلان تولم / صومعه سرا+تصاویر

25/بهمن/1398

بازدید و بررسی وضعیت مددجویان درگیر برف با حضور رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران بهزیستی کشور و مدیرکل بهزیستی گیلان از روستای صیقلان تولم / صومعه سرا