|آرشیو خبرها

بازدید ارکان اصلی نوآوری استان گیلان از سومین کارخانه نوآوری جهان

بازدید ارکان اصلی نوآوری استان گیلان از سومین کارخانه نوآوری جهان

9/شهریور/1398

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان، به همراه دکتر باستی رئیس پارک علم و فناوری گیلان از کارخانه نوآوری آزادی در تهران بازدید نمودند.