اقدام ارزنده و قابل تامل کاندیدای رشت /شهروندان شهر زیبا با مردمان کرونایی نمی خواهد

چرا اخلاق انسانی را رعایت نکنیم و برای سلامت مردم دلسوز نباشیم .شهروندان رشتی شهر زیبا با مردمان کرونایی نمی خواهد . سلامت شعاری است که هیچ کاندیدی از آن یاد نکرد .

یادداشت / مسئولیت انسانی برای شکست کرونا

ویروس کرونا به تمام ابعاد زندگی بشرتاثیرگذاشته و پذیرش این شرایط برای قشرمختلف مردم سخت است اما ناگزیرهستیم که با همدلی و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی درعدم افزایش این همه گیری قدم برداریم.

یادداشت / چالش آسیب های اجتماعی در دهکده جهانی

درکشور ایران سنت ها ،مذهب و دین با رفتارهای اجتماعی و خانوادگی به هم آمیخته است و این مسئله را می توان در برخی ازاستانهایی که قومی و گروهی زندگی می کنند بیشتر مشاهده کرد آنگونه که درعشایر ایران رعایت آداب ،سنن و دین اولین و مهمترین مرحله در پذیرش رفتارهای اجتماعی افراد است.

یادداشت /گردشگر جنگی تربیت کنیم!!

همه ما زمان که از تکاپو وتلاش های روزمره خود فارغ می شویم اوقاتی را برای آرامش روح ، روان و جسم خود قرار می دهیم . ایرانی‌ها انسانهایی برون‌گرا هستند. در دامن طبیعت فرش می‌گسترانند و ساعت ها کنار چشمه وقت سپری می کنند .

یادداشت / رشت و توسعه رویایی آن

رشت با‌مارک سرزمین باران های نقره ای دستخوش تغییرات معیوب بشرشده و به ملولی رسیده است وقتی زیبایی های الهی در نابسامانی شهری دیده نمی‌شود فقط می توان گفت رشت درگیر ساختارشکنی معیوب معماری است و الگوی درستی را پیروی نمی‌کند.

یادداشت/ شهروندانی فعال بسازیم

هرشهری دارای ویژگی های جامعه شناسی ، اقلیمی و حتی معماری مختص به خود است و مدیریت هر شهر دارای پیچیدگی های خاصی است که تنها با متخصصان ،صاحب نظران امر می تواند سیر تکاملی درست خود را طی کند.