|آرشیو خبرها

حجم فساد در شرکت دخانیات ایران با آب دریای کاسپین پاک نمی شود

حجم فساد در شرکت دخانیات ایران با آب دریای کاسپین پاک نمی شود

26/دی/1400

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در رشت از ردپای چهار عضو دولت روحانی در رانت و فساد شرکت دخانیات ایران پرده برداشت و گفت: حجم فساد در این شرکت در زمان دولت روحانی به اندازه ای است که با آب دریای کاسپین پاک نمی شود.

رنج فومن از قدرت طلبی مسوولان
خط قرمز

رنج فومن از قدرت طلبی مسوولان

23/دی/1400

یک دهه است که فشارهای اقتصادی بیشترین تاثیرمنفی خود را برابعاد مختلف جامعه ایران گذاشته و درچند سال اخیر پتک تحریم براقتصاد ایران بیشترین بوده و دربرخی از بخش ها اقتصاد فلج شده است .