کد خبر: 12731
تاریخ انتشار: 8/اسفند/1397 - ساعت : 18:41

صیانت از تامین اجتماعی یک وظیفه دینی ، ملی ، اجتماعی و تکلیفی همگانی است

صیانت از تامین اجتماعی یک وظیفه دینی ، ملی ، اجتماعی و تکلیفی همگانی است

تامین اجتماعی سازمانی عظیم ، اثرگذار و چندوجهی با کارکردهای متنوع میباشد که صیانت ازآن یک وظیفه دینی ، ملی ، اجتماعی و تکلیفی همگانی است .
به گزارش خط قرمز – طی نشستی با حضور جمیل حق پرست ، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، مهندس علیزاده مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از کارشناسان و معاونین دو حوزه ، وضعیت مقرری بیمه بیکاری و آراء اداره کار در این خصوص مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

مدیرکل تامین اجتماعی در این دیدار تامین اجتماعی را سازمانی عظیم ، اثرگذاروچندوجهی دانست که با کارکردهای کلیدی خود درحوزه های بیمه ای ، درمانی ، سرمایه گذاری و… نقشی بسیار مهم درپایداری ، انسجام وامنیت اقتصادی اجتماعی ایفا مینماید .

حق پرست در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت صیانت از تامین اجتماعی ، طی سخنانی اظهار داشت : این سازمان ازیکسو بعنوان بزرگترین مجموعه بیمه های اجتماعی با تحت پوشش قراردادن بیش از ٤٠ میلیون نفرازآحاد جامعه خدمات متنوعی راازقبل تولد تا پس ازمرگ به جامعه هدف خود ارائه مینماید وازسوی دیگربزرگترین خریدارحوزه درمان وسلامت وخود دومین تولیدکننده درعرصه شبکه گسترده درمانی کشورمیباشد .

ایشان افزود : درچنین گستره ای سازمان تامین اجتماعی با عملکردهای حساس خود درحفظ امنیت اجتماعی اقتصادی بهترین یاوردولت بوده وهمگام با سایرنهادها ، کشور رابه سمت توسعه پایدار سوق میدهد .

جمیل حق پرست همچنین اذعان داشت : توسعه پایداربیش ازهرچیزمحتاج سرمایه انسانی است که شامل انسان سالم ، ماهرودارای امنیت روحی روانی وآرامش خاطراست که به تعبیری موتورمحرکه توسعه قلمداد میگردد وتامین اجتماعی درعمده ترین واصلی ترین رسالت خود وظیفه حفظ وصیانت ازاین قشررابرعهده دارد .

خدمات متنوع تامین اجتماعی درتولید سرمایه اجتماعی نقش برجسته ای داشته وباکاهش اثرپریشانی های اجتماعی اقتصادی وارتقای کیفیت زندگی اقشارمولد منجربه افزایش نسبی رضایتمندی ، ارتقاء اعتماد عمومی وظرفیت سازی برای مشارکتهای اجتماعی واقتصادی میگردد .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به برخی بندهای بودجه سال آتی و آثار و نتایج آن در کنار شرایط اقتصادی حاکم ، پرداخت حجم بالای تعهداتی و ضرورت تامین منابع لازم را بزرگترین دغدغه مدیران ارشد مطرح نموده و اذعان داشت :

بازتوزیع مجدد درآمدها ، بسترقرارگرفتن برای توسعه ، برقراری عدالت اجتماعی ، بهبود شاخصها ، ایجاد آرامش خاطروتاثیرگذاری های معیشتی درزندگی اقشارمولد وامنیت روانی برای فعالان عرصه های کاروتولید ازدیگرآثارومولفه های عملکردی سازمان تامین اجتماعی درسطح کشوراست که کمک شایانی به فرایندهای ملی مینماید و در واقع تامین اجتماعی باصیانت ازطبقه مولد جامعه بصورت مستقیم وغیرمستقیم درتولید ناخالص کشورجایگاهی انکارناپذیردارد وتحقق اهداف کلان جامعه را با نقشی بی بدیل ایفا مینماید .

ایشان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ٨٠٠٠ مقرری بگیر بیمه بیکاری استان ماهانه افزون بر ١٠ میلیارد تومان مقرری دریافت مینمایند اظهار داشت : هرچند تامین اجتماعی ، تامین کننده نیازکارگر، امنیت دهنده به محیط کاروشکل دهنده به رشد وبالندگی اقتصادی وعرصه تولید وصنعت است وتاثیرگذاربرجامعه ودولت درقلمروهای جمعیتی وتوسعه ای اعم اززیست محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی میباشد و پرداخت تعهداتی از این قبیل در چارچوب قوانین و مقررات در زمره خدمات تعریف شده این سازمان قرار دارد ولی باید پذیرفت که رشد بیمه بیکاری با مصادیق توسعه و رشد اقتصادی سازگار نبوده و جلوگیری ازبرداشتهای من غیر حق و غیرواقعی باید بعنوان یک رسالت با مشارکت تامین اجتماعی و اداره کار بعنوان متولی اولیه در دستورکارجدی باشد .

در پایان این نشست بر پایداری وحفظ کیان این سازمان عمومی غیردولتی ومراقبت ازمنابع آن که بدون برخورداری ازبودجه های دولتی ازمحل حق بیمه های دریافتی ازبیمه شده وکارفرما اداره و درزمره حق الناس تلقی میشود تاکید گردیده و شرکت کنندگان براساس قاعده عدالت این مهم را یک وظیفه دینی ، ملی واجتماعی وتکلیفی همگانی برشمردند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *