- پایگاه خبری خط قرمز - https://khateghermez24.ir -

در سال ٩٧ صورت پذیرفت : ثبت ٢٥١ حادثه ناشی از کار در تامین اجتماعی گیلان

بیش از ٩٥ درصد حادثه دیدگان ناشی از کار را مردان تشکیل میدهند .


به گزارش خط قرمز  درسال گذشته تعداد ٢٥١ مورد حادثه ناشی از کار در شعب تامین اجتماعی گیلان ثبت و گزارش شد که از این بین ٢٤٠ نفر از حادثه دیدگان ( ٩٥/٦ درصد ) را مردان و تعداد ١١ نفر ( ٤/٤ درصد ) را زنان تشکیل میدهند .

براساس این گزارش ٢٣٩ مورد از حوادث در داخل کارگاهها ، ١٠ مورد در خارج از کارگاهها و ٢ فقره نیز حین رفت و آمد اتفاق افتاده است .

١٥٨ فقره از حوادث یعنی ٦٣ درصد آنها در ساعات صبح تا قبل از ظهر ، ٧٣ مورد ( معادل ٢٩ درصد ) در ساعات عصر و ٢٠ مورد یعنی ٨ درصد در شب روی داده است .

بی احتیاطی با تعداد ٢٠٩ مورد بیشترین علت شکل گیری حوادث را تشکیل داده و حوادث اتفاق افتاده منجر به ٢ مورد فوت ، یک مورد ازکارافتادگی جزئی ، ١٣ فقره پرداخت غرامت نقص عضو گردید . 

شایان ذکر است بیشترین گروه سنی حادثه دیده را رده سنی ٣٠ تا ٣٤ سال با ٢٦ درصد شامل گردیده و پس از آن گروه سنی ٣٥ تا ٣٩ سال با ١٩/٥ درصد دارای بالاترین آمار حادثه میباشد .

کد خبر :(م.چ)